Potop obraz społeczeństwa polskiego

Gotowanie

Temat: pierwszy temat, co powinno być zawarte
Najogólniej napisałem tak:
-wstep: nic istotnego, byle był :);
-analiza pierwszego fragmentu: negatywny obraz społeczeństwa;
-analiza drugiego fragmentu: pozytywny obraz;
-podsumowanie analizy tych fragmentów, Polska ginie, ale dobre cnoty nadal są w
Polakach;
-odniesienie do całości utworu, ostateczne zwycięstwo, obrona częstochowy,
odrodzenie się narodu;
-wniosek: Potop - powiesc ku pokrzepieniu serc, czyli raczej wyłania się obraz
pozytywny społeczeństwa, który mimo upadku podniósł się, napisałem też że obraz
społeczeństwa, może być nieco podobny do obrazu społeczeństwa za czasów
Sienkiewicza (czasow rozbiorow - upadku) i własnie dlatego jest powiescia ku
pokrzepieniu serc;

Co o tym myślicie?
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,417,23514239,23514239,pierwszy_temat_co_powinno_byc_zawarte.htmlTemat: Czekamy na pierwsze info... :D
I. Obraz spoleczenstwa polskiego na podst. fragmentu Potopu.
II. Analizujac fragmenty i odnoszac sie do lektury ocen postawy romantycznych
bohaterow "Kordiana" i meza "Nie-Boskiej Komedi".


Ogolnie tragiedia ta matura dla mnie. duzo osob nie zda.. ja sie o siebie tez
obawiam...Pisalem drugi teamt(teraz zaluje) o nieboskiej nie wiedzialem
zupelnie NIC.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,157,23506786,23506786,Czekamy_na_pierwsze_info_D.html


Temat: W obronie przedwojennego Konstancina
Gość portalu: Gestald napisał(a):

> Bardzo to jest zabawne. Konserwator broni zabytków ale za cudze
> pieniądze. Cała dzisiejsza Polska. Jeśli Państwu Polskim aż tak
> zależy na tych zabytkach niech odkupi! Wyremontuje na własny koszt
i
> udostępni na cele publiczne, społeczne..ect. Bardzo łatwo
gardłować
> w sytuacji gdy kogoś to kosztuje. Prawo mamy skandaliczne, urzędy
> jeszcze gorsze za to obrońców wszelkich spraw, które są cudze
> nadmiar.
> Bronią zabytków ( JESTEŚ WŁAŚCICIELEM TO TERAZ PŁAĆ BO TO ZABYTEK,
> DOBRO KULTURY - POLSKI NIE STAĆ ALE POWIE CI CZEGO NIE WOLNO CI Z
> TWOJA WŁASNOŚCIĄ)
Słuchaj Przyjacielu nie wiem kim jesteś, ale przepraszam Twoja
głupota i brak obycia jest porażający! W całym cywilizowanym świecie
jest tak, że pewne sprawy podlegają szczególnej ochronie, m.in. tzw.
dziedzictwo kulturowe, tak jest w USA, w UK, a nawet już teraz w
komunistycznych Chinach, pewnie nie bardzo się tym przejmują w Korei
Północnej, na Białorusi czy w Iranie, więc było nie było, masz wybór.
Mieszanie tak róznych spraw jak aborcja czy wychowywanie dzieci z
ochroną zabytków, czy ochroną przyrody, dowodzi, że czytać to się
może nauczyłeś, ale już czytać ze zrozumieniem, to nie. Trudno, na
tajnych kompletach tego nie uczą...
Jest wiele różnych sposobów, aby te domy ratować, ale najprostszym,
to rozwalić i po nas choćby potop.
Jeśli Ty twierdzisz, że troska o dziedzictwo narodowe jest
socjalizmem, to wybacz, ale Twoje bredzenie ma korzenie typowo
bloszewickie, dla nich też nic nie miało wartości: palono i
niszczono wszystko: kościoły, dwory, fabryki, ksiązki, obrazy.
Szczęściem ten obłęd mamy poza sobą, ale jak widać pogrobowcy
komunizmu żyją nadal (teraz w wersji soft-liberalnej: bo nie ważne
czyje co jest, ważne to jest, co jest moje...), mają nawet internet,
ale jak bredzili, tak bredzą nadal. Polecam coś na katar, bo na
głowę, to już za poźno. Zdrowia!
purpura.blox.pl/html
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,752,82587721,82587721,W_obronie_przedwojennego_Konstancina.html


Temat: Jaka będzie lektura na maturze pisemnej?
Tematy maturalne z polaka
Próbna 2005

Temat 1: Społeczeństwo polskie w krzywym zwierciadle. Co i w jaki sposób
krytykuje Ignacy Krasicki w Palinodii? Obraz Polaków wyłaniający się z podanych
fragmentów
utworu skonfrontuj z ich wizerunkiem zawartym w innych znanych Ci satyrach tego
poety.

Temat 2: Czym dla bohaterów Lalki Bolesława Prusa są miłość i małżeństwo?
Zanalizuj podane fragmenty utworu, odwołując się do swojej wiedzy o wskazanych
w nich postaciach.

2005 maj

Temat 1. Jaki obraz Polaków XVII wieku wyłania się z Potopu Henryka Sienkiewicza?
Punktem wyjścia swoich rozważań uczyń wnioski z analizy danych
fragmentów
powieści. Zwróć uwagę na ich znaczenie dla całości utworu.

Temat 1. Analizując wypowiedzi bohaterów romantycznych, porównaj postawę
Kordiana i Męża. W interpretacyjnych wnioskach wykorzystaj wiedzę
o utworach, z których pochodzą fragmenty.

Grudzień 2005 mat. diagnostyczny

Temat 1. Carska Rosja i jej stolica. Na podstawie załączonych fragmentów Pana
Tadeusza i Dziadów cz. III napisz, czym charakteryzowało się życie ludzi
w Rosji początku XIX wieku.

Temat 2. Koncepcja ludzkiego losu w Chłopach Władysława Stanisława Reymonta.
Przedstaw temat, analizując wskazany fragment oraz wykorzystując znajomość I tomu
powieści.

Próbna 2006 (styczen2006)

Temat 1. Analizując dany fragment powieści, zwróć uwagę na prezentowane przez
bohaterów racje. Wnioski z analizy wykorzystaj w pracy:
Przedwiośnie jako powieść – dyskusja nad kształtem odrodzonej Polski.

Temat 2: Dwa modele rodziny. Porównaj rodzinę przedstawioną w podanym fragmencie
Tanga Sławomira Mrożka z rodziną Borynów ukazaną w Chłopach
Władysława Reymonta. Zwróć uwagę na relacje między różnymi pokoleniami
i scenerię, w której bohaterowie zostali umieszczeni.

2006 maj

Temat 1. Charakteryzując Makbeta na podstawie danych fragmentów dramatu
Szekspira, określ, na czym polega tragizm postaci i porównaj go z tragizmem
bohatera ze znanego Ci dramatu antycznego.

Temat 2. Kłótnia u Borynów
Zanalizuj podany fragment Chłopów Władysława Reymonta i scharakteryzuj
występujące w nim postacie. Na podstawie fragmentu i I tomu powieści określ
przyczyny kłótni i źródła dramatyczności sceny.

Próbna 2007

Temat 1. Na podstawie analizy podanego fragmentu i znajomości całego utworu
scharakteryzuj Wertera. Zwróć uwagę na rolę miłości i literatury w życiu
bohatera oraz jego stosunek do natury.

Temat 2. Romantyk i pozytywista (Juliusz Słowacki i Bolesław Prus) w kontekście
ideałów swojej epoki oceniają cywilizację zachodnioeuropejską. Porównaj
obraz Zachodu zawarty w poniższym fragmencie Lalki z tym, który znasz
z Kordiana. Zwróć uwagę na znaczenie podróży po Europie w życiu bohaterów.

2007 maj

Temat 1. Jak symbolika ziarna z bajki opowiedzianej przez Żegotę objaśnia sens
męczeństwa młodzieży polskiej? Analizując przytoczony fragment Dziadów
Adama Mickiewicza, zwróć uwagę na sytuację studentów i ich postawy.

Temat 2. Analizując fragmenty Przedwiośnia i Granicy, porównaj kreacje matek. Określ
wzajemne relacje między matką i dzieckiem, wykorzystując także znajomość
utworów.

Próbna 2008

Temat 1. Dwie postawy człowieka wobec Boga i Jego dzieła.
Porównaj pieśń Jana Kochanowskiego Czego chcesz od nas, Panie... i Hymn
Juliusza Słowackiego. Zwróć uwagę na nastrój obydwu utworów.

Temat 2. Fabryki, huty, kopalnie w oczach Stefana Żeromskiego – nowoczesność i
postęp
czy piekło dla pracujących tam ludzi? Odpowiedz na pytanie, analizując
załączone fragmenty Ludzi bezdomnych oraz wykorzystując znajomość całości
powieści. Zwróć szczególną uwagę na opisy maszyn i pracujących robotników.

2008 maj

Temat 1. Analizując fragment Ody do młodości Adama Mickiewicza i wiersz Któż nam
powróci Kazimierza Przerwy–Tetmajera, porównaj przedstawione w nich
obrazy młodego pokolenia oraz stosunek młodych do pokolenia ojców.
Wykorzystaj konteksty historycznoliterackie.

Temat 2. Sen jako sposób prezentowania postaci literackiej.
Analizując i interpretując podany fragment Lalki Bolesława Prusa, wyjaśnij,
co marzenie senne mówi o bohaterce powieści i jej stosunku do ważnych w jej
życiu osób – ojca i Wokulskiego.

maj 2009 ???????
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,157,93607704,93607704,Jaka_bedzie_lektura_na_maturze_pisemnej_.html


Temat: Obnażenie szatana III / PRAWO NATURALNE w/g P.D.K
Obnażenie szatana III / PRAWO NATURALNE w/g P.D.K
Ciąg dalszy / bo nie zmieściło się.

III. PRAWO NATURALNE w/g Polskiego Don Kichota

Ewolucja prawa
czy
ewolucja poznania prawa.

Naukowcy określają przebieg zdarzeń historii Ziemi i Wszechświata.
Znajdują kości dinozaurów i znaki świadczące o ewolucji życia na Ziemi.

Czy było wtedy prawo, jeśli na ziemi nie było ssaków?

Fizyk, geolog, chemik, astronom, biolog znajdą takowe.
Wiedza ich często bogata w swojej specjalizacji
nie pozwala im często zobaczyć, że badają tylko cząstki
jednego tylko prawa.

Jeśli jest tylko jedno prawdziwe prawo
to jego części składowe nie zaprzeczają sobie
ani jemu jako całości.

Zaś prawa prawdziwe wzajemnie się potwierdzają
jak i znajdują w pełni zastosowanie w obserwowanych procesach.

Jeśli tak nie jest to poznane prawa być może przybliżają tylko przebieg
procesów i mimo, że można z nich w wielu przypadkach korzystać, należy zdawać
sobie sprawę, że nie są prawdziwe.

Świat roślin i zwierząt.

Człowiek dumny ze swego rozumu odbiera tym światom godność
,a oznaki podobieństwa do siebie określa mianem, co najwyżej instynktu. Te
światy należą i podlegają temu samemu prawu.

Wielobóstwo

Prosty człowiek zauważa, że światem rządzi prawo.
Nie widzi jego spójności.
Choć słusznie uważa, że prawa tego świata pochodzą od Boga. Rozdziela
poszczególne specjalności. Tworzy obrazy fałszywe zaprzeczające sobie wzajemnie
jak i jedności i mądrości całości.
Jest jak naukowiec, który nie widzi,
że jego specjalizacja jest częścią całej prawdy i do niej należy.

Stworzenie świata, człowieka, owoc zakazany.

Jeszcze Mojżesz nie przyniósł kamiennych tablic.
Jakiemu prawu podlegał człowiek?
Kain ukrywa swój czyn - wie, że postąpił źle.
Bracia Józefa oszukują ojca - wiedzą, że źle postąpili.
Przykład Sodomy i Potopu to przecież kara za złamanie prawa.
Z tego wynika, że nie o owoc chodziło.
Człowiek nawet, jeśli ewoluował ze zwierzęcia
otrzymał od razu pełne prawo.
Nie był to tylko zestaw tego, co wolno i nie wolno przekazywany ustami.
Człowiek zostaje wyposażony w nie już w chwili poczęcia.
Prawo jednak stosowane być mogło tylko takie
na jakiego stosowanie człowiek i jego rozum był przygotowany.

Człowiek nie zawsze jest w stanie zrozumieć prawo i zamysły Boga.
Błogosławieństwo Abrahama i pobyt w Egipcie.
Potępienie Faraona za grzech Abrahama i jego żony.


Nadanie Dziesięciorga.

1.Czemu Izrael poznaje moc Boga?.
2.Następnie odchodzi od niego łamiąc wszystkie prawa.
3.Otrzymuje Dziesięć.
4.Czy wcześniej ich nie miał?

Od.4.Miał!

Od.1.Wyjscie z Egiptu to potwierdzenie przymierza.
Świadectwo, że życie ma sens i że nie są pozostawieni sami
sobie.

Od.2. Odpowiedź na pokusę. Człowiek zgrzeszył mimo tego, czego
był świadom.
Dopuścił żądze nie rozumiejąc, ignorując, bądź
bagatelizując
prawo.
Być może wcześniej nie dopuściłby myśli o tym, że mógłby tak
postąpić.
Człowiek przez złamanie wszystkich praw (drzewo poznania)
bardziej dostrzega, odczuwa zło płynące z ich pogwałcenia.
Łatwo jest mówić nie będę kradł, cudzołożył,...
jeśli nie było nigdy ku temu dość atrakcyjnej okazji.

Od.3.Człowiek otrzymuje dziesięć. Bóg podtrzymuje przymierze.
Wybacza. Nakłada karę.
Człowiek poznał prawo w postaci usystematyzowanej.
Myślę, że umysł jego musiał zareagować w ten sposób na każde
z dziesięciu: Rzeczywiście przecież wiedziałem o tym.
Nikczemne byłoby łamanie tego prawa.Jezus odnowiciel prawa

Postęp cywilizacji od czasów Mojżesza, rozwój umysłów ludzkich.

Jezus pokazuje prawdziwe oblicze prawa, właściwe i bogate jego rozumienie.
Wskazuje przeinaczone źle interpretowane lub nie zauważane jego aspekty. Nadaje
czasem jakby mocniejszy jego charakter.


Wiara rozumowa.

Nie ma nic wspólnego z łatwowiernością, naiwnością czy głupotą.
Jeśli rozum i serce wskazują na zgodność prawa, z jakim się człowiek rodzi, z
prawem, które jak wierzy pochodzi od Boga oraz przekłada się ono na jedność
natury i praw nią rządzących to zachodzi zgodność, która ją fundamentuje.

Jeśli zachodzi sprzeczność to mózg, który człowiek jak mniemam po to otrzymał
powinien wzniecić alarm. Czemu często tego nie czyni?
Pewne siły chciały i chcą uzyskać określone zachowania mas społeczeństwa. Dla
osiągnięcia swych celów stosują metody kija, marchewki, a także wprowadzają
fałszywe religie, które charakteryzują się również fałszywym prawem. Ponieważ
prawda ze swej natury stoi w opozycji do fałszu wielokrotnie okazywało się, że
aby fałszywą religię wprowadzić trzeba zniszczyć prawdziwą.

Aby zdarzenia francuskie, hitleryzm, komunizm, sekty nie nawracały.
Aby człowiek za obietnicę (pokusę) nie degradował swojego systemu wartości
potrzeba jest w wierze więcej mądrości.


Polski Don Kichot 01.05.2002

Ps.
To nie jest wyrocznia . To tylko moje zdanie.

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,28,1762592,1762592,Obnazenie_szatana_III_PRAWO_NATURALNE_w_g_P_D_K.html


Copyright (c) 2009 Gotowanie | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.